Aan de hand van een grondige inventarisatie van uw wensen, uw bestaande hard- en software, de groeiprognose van uw bedrijf, ontwikkelingen in de markt, budgetten, Systeemeisen van eventuele aan te schaffen software en andere randvoorwaarden kan een passend ontwerp gemaakt worden van de oplossing voor uw automatiserings-vraagstuk. De uitkomsten van deze analyse worden in een rapport uitgewerkt. Naast de uitwerking van de huidige situatie wordt aandacht besteedt aan de knelpunten. Tevens worden aanbevelingen gedaan hoe het netwerk Geoptimaliseerd kan worden. Het nauwkeurig bestuderen van de randvoorwaarden kan teleurstellingen achteraf en extra kosten voorkomen.

Praktijk, de benodigde tijd voor het uitvoeren van een netwerkscan is afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw informatiesysteem. Uit praktijkervaring blijkt dat de inventarisatie ongeveer 40 % van de beschikbare tijd kost, terwijl de overige tijd wordt besteed aan het uitwerken van de informatie en het maken van de rapportage.

Advisering, het mag duidelijk zijn dat BAP Automatiseringu graag adviseerd over uw netwerk dat advies is de basis voor verdere discussie en verfijning. Pas als we het samen volledig eens zijn over de uitgangspunten en doelstellingen volgt de formulering van het project met eisen, wensen budget, productkeuze, fasering en doorlooptijd. Deze werkwijze garandeert uiteindelijk een succesvolle implementatie.