Voor BAP Automatisering betekent beheer het aanleggen, onderhouden en het verbeteren van netwerksystemen. Een systeem moet ten alle tijden kunnen functioneren en voldoen aan de eisen die de omgeving eraan stelt.

BAP Automatisering legt de nadruk op drie verschillende soorten van beheer.
Als alle soorten op orde zijn, beschikt u over een systeem wat naar alle waarschijnlijkheid feilloos zal draaien. Allereerst zullen we aan de hand van uw producten, diensten en manier van werken een desktop-, server- en netwerkbeheersysteem samenstellen wat voor u het best werkbaar is.
Deze basis breiden we vervolgens uit met een applicatie- en infrastructuurbeheerplan.

Uiteindelijk richten we de systemen zo in dat deze ook van afstand (Remote) te beheren zijn.
Het grote voordeel hiervan is dat we u op ieder tijdstip en vanaf iedere plek kunnen ondersteunen, en dit geldt uiteraard ook voor u als u het beheer in eigen hand wilt houden.

Zodra u de beheerssystemen heeft en deze ook draaien, zijn er voor u twee opties.
U kunt ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden en op ad-hoc basis gebruik te maken van onze kennis, Maar u kunt er ook voor kiezen het beheer volledig aan ons uit te besteden.
Naast het oplossen van problemen proberen we deze dan ook actief voor te zijn door het regelmatig controleren en updaten van uw systemen.